Sahakar Vidya Mandir, Buldana
Vidya Nagari, Chikhli Road-Yelgaon, Buldana - 443001 (Maharashtra)